PENTA SLOVENSKO je na špici v kvalite a servise elektroerozívnych strojov

Spoločnosť PENTA SLOVENSKO, s.r.o. nadviazala na úspešnú tradíciu poskytovania nielen kvalitných EDM (elektroerozívnych, či elektroiskrových) strojov, ale hlavne na kvalitný servis a poskytovanie poradenstva pre EDM obrábanie.

Zabezpečujeme profesionálny, spoľahlivý a rýchly servis, aplikačnú a technologickú pomoc zákazníkom, a to nielen osobným servisom, ale aj "Diaľkovým dohľadom strojov", Poradenstvom na diaľku a cez náš HOTLINE.

Viac o našich našich produktoch, nových strojoch a iných novinkách nájdete na našej stránke www.penta-edm.sk